Zebranie sołeckie 22.09.2015

W dniu 22 września br. odbyło się zebranie sołeckie, którego program i ustalenia przekazujemy poniżej.

Dziękuję serdecznie wszystkim mieszkańcom, którzy uczestniczyli w zebraniu. Ich aktywność świadczy o tym, że są zainteresowani sprawami, które ich bezpośrednio dotyczą i są za nie również odpowiedzialni. Aktywność mieszkańców dodaje również sił i motywacji lokalnym liderom do dalszego działania na rzecz naszej społeczności. Sołtys

- informacja odnośnie modernizacji prezbiterium w kościele parafialnym - projekt (jpg)

- sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego na rok 2015 (pdf)

- uchwalenie budżetu funduszu sołeckiego na rok 2016 (pdf)

- zgłoszenie wniosków do budżetu Gminy Pawonków na rok 2016  (pdf)

- zgłoszenie wniosków do budżetu Powiatu lublinieckiego na rok 2016 (pdf)

- sprawy różne - protokół z zebrania wiejskiego (pdf)