Miejsca odpoczynku, znaki informacyjne

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Łagiewniki Wielkie zrealizowało projekt pod nazwą 'Budowa miejsc odpoczynku oraz znaków informacyjnych na ścieżkach pieszo-rowerowych".

Projekt polegał na wybudowaniu trzech miejsc odpoczynku, z których każdy składa się z dwóch ławostołów kosza na śmieci, stojaka na rowery i tablicy informacyjnej.
Druga część projektu obejmowała zabudowę 13 słupków informacyjnych z tabliczkami informacyjnymi na terenie całej miejscowości. Tabliczki wskazują kierunek do ważniejszych miejsc w miejscowości oraz kierunek i odległość do sąsiednich miejscowości.

Całkowity koszt projektu to 21 735,60 złotych, w tym:


- zabudowa miejsc odpoczynku kosztowała 12 287,70 zł,
- zabudowa słupków informacyjnych to 8 819,10 zł,
- wkład pracy własnej 628,80 zł

Źródła finansowania:
- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 16 565,52 zł
- środki z budżetu Gminy Pawonków - 3 000 zł
- środki własne Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Łag. Wlk. - 1541,28 zł
- wkład pracy własnej - 628,80 zł

Dziękujemy wszystkim osobom, które były zaangażowane w realizację projektu. Krzysztof Kleta - sołtys, koordynator.