Wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej

W dniu 13 maja Zebranie Wiejskie w Łagiewnikach Wielkich wybrało nowego Sołtysa oraz Radę Sołecką.

Na sołtysa wybrano pana Krzysztofa Kletę.
Do Rady Sołeckiej wybrani zostali:
pani Krystyna Klimza
pan Henryk Grabiński
pan Krystian Wańczyk
pan Janusz Piechota
pan Krzysztof Radzioch
pan Karol Ćwielong

W imieniu mieszkańców dziękuję członkom poprzedniej Rady Sołeckiej za poświęcony czas i zaangażowanie na rzecz naszej wsi. Nowym Radzie życzymy dobrej i aktywnej współpracy, która przyczyni się do rozwoju naszej miejscowości.

Dziękuję za zaufanie, którym obdarzyli mnie mieszkańcy wybierając na kolejną kadencję. Jednocześnie proszę o wsparcie w podejmowanych działaniach. Razem jesteśmy w stanie osiągnąć znacznie więcej niż każdy z nas z osobna.

Dziękuję szczególnie pani Renacie Wons za wsparcie codziennych działań sołtysa, bez jej pomocy pełnienie tej roli nie byłoby możliwe.

Pozdrawiam
Krzysztof Kleta