Informacje ze spotkania sołtysów i sesji RG

Szanowni Mieszkańcy!

Kilka informacji z ostatniego spotkania sołtysów oraz sesji Rady Gminy w Pawonkowie w dniu 28 lipca br.:

- w dniach 26-27 sierpnia w Pawonkowie odbędą się dożynki powiatowe. Msza św. dożynkowa odbędzie się w niedzielę o godz. 12:30 w kościele w Pawonkowie. Po Mszy św. przejdzie korowodów spod kościoła na boisko w Pawonkowie.

- po zakończeniu żniw ma się rozpocząć przebudowa ul. Dębowej w Łagiewnikach Wielkich. 17 sierpnia ogłoszony został przetarg na wykonanie tej inwestycji. Miejmy nadzieję, że prace zostaną wykonane przed jesiennymi deszczami.

- w budżecie Gminy Pawonków zostało zapisane 200 tyś. złotych na podłączenie Łagiewnik Wielkich do wodociągu z Ciasnej przebiegającego przez Pietruchowe. Według informacji otrzymanych od wójta rozmowy z Gminą Ciasna przebiegły pozytywnie i Urząd Gminy w Pawonkowie będzie przygotowywać odpowiednią dokumentację techniczną.

- aby Tauron podłączył prąd na boisku w Łagiewnikach Wielkich potrzebne jest wykonanie podłączenia do baraków postawionych na boisku. Rozmowy w tej sprawie będą kontynuowane z urzędem gminy.

- Na sesji przyjęty zostało nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawonków

W razie pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam
Sołtys