Kopie umów oraz faktur za wykonanie studium uwarunkowań

Kopie dokumentów związany z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego w dniu 28 lipca br.

Umowa, Aneks 1, Aneks 2, Aneks 3, Faktura 1, Faktura 2, Faktura 3.