Kontrola hydrantów w Gminie Pawonków

We wrześniu i październiku ubiegłego roku (2016) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu przeprowadziła kontrolę poprawności działania sieci przeciwpożarowej na terenie Gminy Pawonków.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:
- hydranty nie posiadają oznakowania zgodnego z Polską Normą
- pomiędzy hydrantami nie została zachowana odległość 150 metrów
- nie przedstawiono protokołów potwierdzających przeprowadzenie przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej wykonania pomiarów wydajności i ciśnienia instalacji przeciwpożarowej.

Na podstawie w/w nieprawidłowości Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Lublińcu wydał Decyzje Administracyjne nakazujące Urzędowi Gminy w Pawonkowie dokonać przeglądów i konserwacji hydrantów na terenie Gminy Pawonków w terminie do 30 czerwca 2017r.

Mieszkańcy i radni Gminy Pawonków przynajmniej od 8-miu lat proszą Urząd Gminy o naprawy i przegląd hydrantów.

Prezesem Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej jest wójt Henryk Swoboda.