Wnioski do zmiany studium

WNIOSKI DO ZMIANY STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY PAWONKÓW

Do 30 września br. należy zgłaszać w Urzędzie Gminy wnioski do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego. Sołtys