Ustalenia z zebrania wiejskiego

Mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego w dniu 11.09.2014 uchwalili podział funduszu sołeckiego na rok 2015 jak poniżej:
Dożynki sołeckie - 2000,00 zł, Wakacyjny wypoczynek dzieci - 2200,00 zł, Utrzymanie dróg i rowów - 2000,00 zł, Imprezy - 3000,00 zł, Wyposażenie świetlicy - 2977,81 zł, Dożynki gminne - 400,00 zł, Prace remontowo-porządkowe - 1500,00 zł, Uzupełnienie oświetlenia - 8000,00 zł, Razem: 22077,81 zł

Mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego w dniu 11.09.2014 zgłosili wnioski o budżetu Gminy Pawonków na rok 2015 jak poniżej:

1. Dofinansowanie półkolonii z programem profilaktycznym
2. Przebudowa ul. Rolnej górnej - dostosowanie do ciężkiego transportu w przypadku wydobycia kruszyw, lub w powszechnie przyjętym standardzie w przypadku rezygnacji z wydobycia kruszyw.
3. Przebudowa ul. Rolnej Dolnej - droga graniczna Pawonków/Łagiewniki Wielkie
4. Bieżące remonty pozostałych dróg, a na ul. Topolowej nakładka asfaltowa + droga pod parkiem
5. Zagospodarowanie budynku po gimnazjum
6. Przebudowy ul. Dębowej
7. Przebudowa ul. Lompy od numeru 9 do 12 - w kierunku na p. Burzyk do Krzyża
8. Budowa oświetlenia przy ul. Lompy od nr. 9-12 - w kierunku p. Burzyk w połączeniu z budową oświetlenia na boisku.
9. Oświetlenie zakrętu na ul. Strażackiej (przy parku)
10. Oświetlenie skrzyżowania ul. Strażackiej i ul.. Świerczewskiego przy posesji p. Prokopowicz
11. Przebudowa i oświetlenie skrzyżowania DK46 z droga powiatową S2308 z budową chodnika do przystanku autobusowego - w celu poprawienia bezpieczeństwa

Sołtys