Szkolenie BHP w rolnictwie

OGŁOSZENIE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Lublińcu ma zaszczyt zaprosić rolników Sołectwa Łagiewniki Wielkie na szkolenie „BHP w rolnictwie – dobre praktyki w gospodarstwach rolnych”, które odbędzie się w dniu 21.11.2014r. w Remizie OSP w Łagiewnikach Wielkich o godz. 10.00

Tematyka szkolenia:


1.    Podstawowe problemy związane z ubezpieczeniem społecznym rolników w tym:

- zasady postępowania powypadkowego,
- rehabilitacja rolnicza.

2.    Bezpieczne obejście gospodarskie (wdrażanie zabezpieczeń przed upadkami, bezpieczna praca na wysokościach bezpieczne trakty komunikacyjne).

3.    Zabezpieczenie maszyn w osłony oraz stosowanie osłon osobistych i ubrań roboczych.
     
4.    Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin.

5.    Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich w tym stan budynków inwentarskich.


Uczestnicy spotkania otrzymają broszury informacyjne i materiały prewencyjne KRUS.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

OGŁOSZENIE

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Lublińcu ma zaszczyt zaprosić rolników Sołectwa Łagiewniki Wielkie na szkolenie „BHP w rolnictwie – dobre praktyki w gospodarstwach rolnych”, które odbędzie się w dniu 21.11.2014r. w Remizie OSP w Łagiewnikach Wielkich                o godz. 10.00

 

Tematyka szkolenia:

1.  Podstawowe problemy związane z ubezpieczeniem społecznym rolników w tym:

 

- zasady postępowania powypadkowego,

- rehabilitacja rolnicza.

 

2.  Bezpieczne obejście gospodarskie (wdrażanie zabezpieczeń przed upadkami, bezpieczna praca na wysokościach bezpieczne trakty komunikacyjne).

 

3.  Zabezpieczenie maszyn w osłony oraz stosowanie osłon osobistych i ubrań roboczych.

     

4.  Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin.

 

5.  Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich w tym stan budynków inwentarskich.

 

 

Uczestnicy spotkania otrzymają broszury informacyjne                i materiały prewencyjne KRUS.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!