Zebranie wiejskie i SRSŁW

ZEBRANIE WIEJSKIE i ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ROZWOJU SOŁECTWA ŁAGIEWIKI WIELKIE

Zapraszamy mieszkańców wsi Łagiewniki Wielkie oraz wszystkich członków SRSŁW na zebranie, które odbędzie się we wtorek 30 czerwca o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej.

W programie spotkania m.in.
1.    Sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego za I połowę 2015 roku
2.    Sprawozdanie z działalności SRSŁW za 2014 rok – udzielenie absolutorium Zarządowi
3.    Aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości
4.    Zagospodarowanie stawu przy ul. Lompy
5.    Sprawy różne
6.    Wnioski i zapytania mieszkańców
7.    Propozycje, projekty, pomysły

 

Zarząd SRSŁW, Sołtys