Harmonogram wywozu śmieci 3kw. 2015

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 3 kw. 2015 (pdf)

Źródło: http://www.pawonkow.pl/aktualnosci/727