Informacja publiczna - fundusz korkowy 2014

Po dwukrotnym uchyleniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji odmownych wydanych przez Wójta Gminy Pawonków p. Henryka Swobody, po 7 miesiącach od złożeniu wniosku Urząd Gminy w Pawonkowie udostępnił informację w zakresie wydatków środków finansowych na z pieniędzy na profilaktykę uzależnień w roku 2014 (tzw. fundusz korkowy). Decyzja odmowna nr 1, uchylenie decyzji przez SKO, decyzja odmowna nr 2, uchylenie decyzji przez SKO.

Przy okazji, po ponad 3 latach udostępniono uzupełniona informację o wydatkach na profilaktykę uzależnień w 2011 roku.

W załączeniu można zobaczyć kopie faktur i innych dokumentów związanych z wydatkami na profilaktykę uzależnień w 2014 roku. Faktury, faktury za prąd, faktury c.d., umowy i załączniki.

W przypadku pytań, niejasności proszę o kontakt. Krzysztof Kleta, sołtys.