Zestawienie ilości zadeklarowanych osób

Zestawienie ilości zadeklarowanych osób na poszczególnych nieruchomościach (wynikające z deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

http://www.pawonkow.pl/artykuly/9