Zebranie Stowarzyszenia RSŁW

W dniu 22 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Łagiewniki Wielkie.

Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe, oraz udzieliło absolutorium Zarządowi za rok 2015.

Ze względu na niska frekwencję Wybory Organów Stowarzyszenia odbędą się po wakacjach letnich.

Dziękujemy uczestnikom spotkania za przybycie. Zarząd SRSŁW.

Do pobrania: bilans, rachunek wyników i informacja dodatkowa.