Fundusz sołecki 2017

Szanowni Mieszkańcy,

zgodnie z uchwałami podjętymi przez Zebranie Wiejskie w dniu 15.09.2016 roku do Urzędu Gminy w Pawonkowie został złożony wniosek odnośne funduszu sołeckiego na rok 2017 oraz wniosek do budżetu gminy na rok 2017. Kopie dokumentów w załączeniu.

Pozdrawiam
Krzysztof Kleta
sołtys