Aktualności

Zwolnienia z opłat za śmieci

W dniu 22 marca 2016 r. Rada Gminy Pawonków podjęła uchwałę XI/66/2016 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
Zwolnienie przysługiwać będzie właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, których członkowie posiadają Kartę Dużej Rodziny, a odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Wysokość zwolnienia wynosić będzie 100% na 3 i kolejne dziecko.
Właściciele nieruchomości, którzy będą chcieli skorzystać z przedmiotowego zwolnienia zobligowani będą do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację będzie można składać od dnia 01.06.2016r. Deklaracje można porać tutaj: http://www.pawonkow.pl/kategorie/gospodarka_odpadami

Zebranie wiejskie - wybory sołtysa

Wójt Gminy Pawonków zaprasza mieszkańców Łagiewnik Wielkich na zebranie wiejskie na którym odbędą się wybory sołtysa. Zebranie odbędzie się w piątek 13 maja o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej przy OSP.

Zdrowych i wesołych Świąt

Alleluja Pan Zmartwychwstał!
Wesołych Świąt Wielkiej Nocy w gronie rodzinnym i wśród przyjaciół życzy sołtys wraz rodziną.

Dzień Kobiet 2016

Zestawienie ilości zadeklarowanych osób

Zestawienie ilości zadeklarowanych osób na poszczególnych nieruchomościach (wynikające z deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

http://www.pawonkow.pl/artykuly/9