Zasoby przyrodnicze

Analizując zasoby naszej wsi można stwierdzić, że największe znaczenie ma rolniczy charakter oraz środowisko przyrodnicze miejscowości. Wokół Łagiewnik Wielkich znajduję się wiele terenów zalesionych, bogatych w grzyby i owoce leśne. Zamieszkuje je również wiele gatunków dzikich zwierząt na co dzień widocznych na polach i w lasach.

Przeważa płaskie ukształtowanie terenu z niewielkimi wzniesieniami i obniżeniami. W centrum sołectwa znajduję się piękny park dębowy, wcześniej należący do gminy, obecnie w rękach prywatnych. Rolniczy charakter oraz duża ilość lasów powodują, że na terenie sołectwa istnieje wiele dróg polnych (gminnych i prywatnych), które mogłyby zostać dostosowane do standardu ścieżek rowerowych i spacerowych. Dodatkowo zasoby przyrodnicze oraz rolnictwo tworzą warunki sprzyjające agroturystyce.