Sołectwo

Gospodarka i infrastruktura techniczna

Większość mieszkańców zajmuje się uprawą roli, gleby należą do średnio urodzajnych, większość gruntów jest klasy IV. Głównymi uprawami są: zboża, kukurydza, użytki zielone.
 

Czytaj więcej: Gospodarka i infrastruktura techniczna

Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura społeczna

W zakresie dziedzictwa kulturowego należy wymienić dworek wraz z przyległymi zabudowaniami i parkiem będący własnością prywatną. Cały kompleks jest obiektem zabytkowym i podlega nadzorowi konserwatora zabytków.
 Po za tym na terenie miejscowości znajdują się przydrożne krzyże i kapliczki:

Czytaj więcej: Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura społeczna