Drogi gminne - zestawienie

Poniżej przedstawiamy pismo Wójta odnośnie stanu dróg gminnych w Gminie Pawonków. Ponieważ dane te są orientacyjne i przybliżone w kolejnym piśmie poprosiliśmy Wójta o ich sprecyzowanie lub udostępnienie.

Drogi gminne - zestawienie Wójta.

     Wykres przedstawia zestawienie procentowe dróg asfaltowych i utwardzonych (dolna część słupków) oraz dróg nieutwardzonych (górna część słupków) w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. Nawet z danych przybliżonych i orientacyjnych wynika, że Łagiewniki Wielkie mają najmnieszą ilość utwardzonych dróg gminnych. Tabela pokazuje rozdział na drogi utwardzone (z zamknięciem powierzchnowym) oraz asfaltowe (z podbudową) w naszej gminie.

Image

 

Image