Indeks przejrzystości gmin

Gmina Pawonków zajmuje dalekie 139 miejsce (na 167 gmin) w raporcie organizacji BONA FIDES "Indeks Przejrzystości Biuletynów Informacji Publicznej Gmin Województwa Sląskiego".

Raport miał na celu zbadanie ilości i przejrzystości informacji podawanych na stronie internetowej gminy (BIP). Najmniej punktów przyznano w kategoriach FINANSE GMINY (0pkt.) oraz FUNKCJONOWANIE URZęDU GMINY (7pkt.). Szczególy dotyczące raportu oraz sam raport dostępne są na stronie internetowej BONA FIDES: http://bonafides.pl/home/content/view/12/28/ .