Sesja Rady Gminy Pawonków

W dniu 28 stycznia 2010r  / czwartek / o godz.o 15:00 w sali Urzędu Gminy w Pawonkowie odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Pawonków.

Uchwały Rady Gminy - http://bip.pawonkow.pl/wiadomosci/lista/14/uchwaly_rady

Projekty uchwał nie pojawiły się na stronie internetowej Gminy nawet w dniu sesji Rady - ignorowanie mieszkańców, cenzura informacji?  Skarga na działalność Wójta Gminy nie nadaje się do publikacji?  Poinformowanie mieszkańców o podejmowanych działaniach umożiwiających budowę wiatraków mogłoby zaszkodzić?

Chyba to drugie skoro po pytaniu o konsultacje społeczne odnośnie budowy elektrownii wiatrowych Wójt wpadł w furię ...

Poza tym protokoły z sesji są cenzurowane. Protokoł z sesji z dnia 22 grudnia 2009r. nie zawiera wielu wypowiedzi "niewygodnych" dla Wójta.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności
 • Zatwierdzenie projektu porządku obrad
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 • Informacja Wójta  z działalności międzysesyjnej
 • Interpelacje i wnioski radnych
 • Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 184/XXXIII/2009 Rady Gminy Pawonków z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej przebiegającej przez teren Gminy Pawonków
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację ul. Powstańców w Łagiewnikach Małych
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę ul. Kuźnickiej  w Kośmidrach
 •  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę ulicy przy gimnazjum   w Pawonkowie
 •  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę ul. Nowej w Gwoździanach
 •  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę ul. Strażackiej w Łagiewnikach Wielkich
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę ul. Kwiatowej w Pawonkowie
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę ul. Zielonej  w Kośmidrach
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę ul. Pietraszowickiej w Pawonkowie
 • Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Pawonków
 • Podjęcie uchwały w sprawie opinii odnośnie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego  im. dr B.Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51
 • Sprawy różne
 •  Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy Pawonków
 •