Urząd Gminy i Rada Gminy

Indeks przejrzystości gmin

Gmina Pawonków zajmuje dalekie 139 miejsce (na 167 gmin) w raporcie organizacji BONA FIDES "Indeks Przejrzystości Biuletynów Informacji Publicznej Gmin Województwa Sląskiego".

Czytaj więcej: Indeks przejrzystości gmin

Drogi gminne - zestawienie

Poniżej przedstawiamy pismo Wójta odnośnie stanu dróg gminnych w Gminie Pawonków. Ponieważ dane te są orientacyjne i przybliżone w kolejnym piśmie poprosiliśmy Wójta o ich sprecyzowanie lub udostępnienie.

Drogi gminne - zestawienie Wójta.

     Wykres przedstawia zestawienie procentowe dróg asfaltowych i utwardzonych (dolna część słupków) oraz dróg nieutwardzonych (górna część słupków) w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. Nawet z danych przybliżonych i orientacyjnych wynika, że Łagiewniki Wielkie mają najmnieszą ilość utwardzonych dróg gminnych. Tabela pokazuje rozdział na drogi utwardzone (z zamknięciem powierzchnowym) oraz asfaltowe (z podbudową) w naszej gminie.

Image

 

Image

TV Silesia "Bagnisko Wielkie"

ImageMimo wieloletnich starań oraz pism i rozmów w  roku bieżącym w sprawie wykonania remontu drogi na Grabinie, w trakcie ostatniej sesji Wójt Gminy Pawonków poinformował, że do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych został skierowany wniosek o dofinansowanie przebudowy nawierzchni ul. Pietruchowe w Łagiewnikach Wielkich. Argumentami za wybraniem tej drogi,  zdaniem Wójta, były jej krótka długość (ok. 700 metrów) i duża liczba posesji.  Ciekawe, że budowany w tym roku z dofinansowaniem FOGR "strategiczny skrót" z Dralin do Lisowic ma około 1,5 km długości i przy znacznej częsci tej drogi nie ma żadnych zabudowań.

Czytaj więcej: TV Silesia "Bagnisko Wielkie"

Przydatne informacje

Zapraszamy do lektury artykułu: "Skargi i wnioski w postępowaniu administracyjnym"

Ściąga z pisania Skarg i Wniosków

Ciekawość pierwszy stopień do ..

Gmina Pawonków zajęła wysokie 29 miejsce w raporcie z monitoringu dostępu do informacji publicznej w gminach województwa śląskiego (167 gmin) opracowanym przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES. Jednak z raportu wynika także, że statut naszej Gminy zawiera niewłaściwe zapisy odnośnie udzielania informacji publicznej...

Czytaj więcej: Ciekawość pierwszy stopień do ..