Urząd Gminy i Rada Gminy

Artykuł w DZ - Wójt mija się z prawdą

W artykule "Spór o świetlicę" który ukazał się w DZ dniu 16 stycznia br. Wójt Gminy Pawonków przeinacza fakty w celu manipulacji.

Po pierwsze: niewykorzystane środki zabezpieczone na budowę nowego gimnazjum jako wkład własny to tylko nasza propozycja. Oczywiście chodziło nam o ośrodki z Urzędu Gminy Pawonków, a nie o dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego. Tekst niefortunnie zredagowanego pisma wyjaśniliśmy na sesji RG 17 czerwca 2008r.

Po drugie: kosztorys o którym mowa został przygotowany na potrzeby innego konkursu. Jednak we wniosku oparliśmy się na nim, aby oszacować koszty remontu świetlicy (koszt projektu). Na sesji Rady Gminy w dniu 17 czerwca 2008, w obecności Radnych, a także podczas spotkania z Wójtem w dniu 30.07.08, prosiłem o zwrócenie kosztorysu Wykonawcy. Zamiast zwrotu, Wójt zlecił wykonanie ekspertyzy przez biegłego sądowego w celu weryfikacji poprawności kosztorysu. Kosztorys nie został zwrócony, więc powinien zostać zapłacony.

Po trzecie: odnośnie konsultacji z UG. Wniosek o przystąpienie do konkursu Infrastruktura Kultury złożyliśmy 9 czerwca 2008. We wniosku napisaliśmy, że wszelkich dodatkowych wyjaśnień udzielimy niezwłocznie. Na sesji Rady Gminy w dniu 17 czerwca Wójt w obecności Radnych zadeklarował, że wniosek zostanie przygotowany i złożony na czas (do 4 września 2008). Od tego momentu, gdy pytaliśmy pracowników UG czy wniosek jest przygotowywany, odsyłano nas do Wójta, który jednak nie chciał się z nami spotkać. Dopiero na pisemny wniosek sołtysa doszło do spotkania w dniu 30 lipca 2008. Podczas spotkania Wójt ponownie zadeklarował, że wniosek będzie złożony, jednocześnie ustalono termin konsultacji z mieszkańcami na kolejny tydzień. Niestety po spotkaniu Wójt zachorował, a konsultacje z mieszkańcami pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzili dopiero 18 sierpnia. Podczas zebrania mieszkańcy zostali poinformowani, że wniosek nie zostanie złożony z powodu zbyt krótkiego terminu do 4 września….. 

 

Pismo_wniosek_infrastruktura_kultury 

Protokół ze spotkania w Wójtem w dniu 30.07.2008r. cz.1

 

Sołtys Wsi Łagiewniki Wielkie

Krzysztof Kleta

 

Skargi i wnioski w postępowaniu adnministracyjnym

"Skargi i wnioski w postępowaniu administracyjnym"

Ściąga nr 2 Skargi i Wnioski

Ściąga nr 4 Postępowanie Administracyjne

Przebudowa ulicy Szkolnej

W dniu 12 sierpnia br. został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ulicy Szkolnej. Istnieje realna szansa, że obiecywana droga zostanie wykonana przed przeprowadzeniem szkoły do Pawonkowa.

W dniu 13 lutego Rada Sołecka i Mieszkańcy złozyli pismo do Wójta i Rady Gminy Pawonków z prośbą o realizację przebudowy nawierzchni ulicy Szkolnej w 2008 roku - treść pisma.

Odpowiedź Pana Wójta w sprawie ulicy Szkolnej.

ul. Szkolna

ImageImageImage

Zdjęcia: Dawidq

 

Czytaj więcej: Przebudowa ulicy Szkolnej

Sprawozdanie - budżet 2008

W załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pawonków w 2008 roku - sprawozdanie.  Żródło: http://bip.pawonkow.pl/wiadomosci/lista/33/sprawozdania_budzetowe                      

Wniosek - znaki drogowe

W dniu 2 września w UG zostały złożone wnioski o ustawienie znaków kierujących na Łagiewniki Wielkie przy DK46 i DK11, wymianę i przesunięcie znaków informujących o rozpoczęciu i zakończeniu miejscowości oraz o terenie zabudowanym.

Treść pisma w załączeniu.

Odpowiedź UG

Pismo - znaki drogowe

Image

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu za ustawienie nowych znaków

Image

Czytaj więcej: Wniosek - znaki drogowe