Urząd Gminy i Rada Gminy

Ulica Szkolna - odwodnienie

ImageNa ul. Szkolnej zostanie wykonane odwodnienie drogi. Przed budową drogi asfaltowej droga nie miała żadnego odwodnienia. W ubiegłym roku, w trakcie prac wykopano rów wzdłuż drogi. Obecnie pzywieziono rury betonowe, którymi woda będzie odpływać z rowu przy drodze do rowu melioracyjnego. Dziękujemy Urzędowi Gminy za przygotowanie i zlecenie robót.

Czytaj więcej: Ulica Szkolna - odwodnienie

Stan dróg w Łagiewnikach Wlk.

Image"Dzień Dobry Panie Sołtysie,
na stronie internetowej znalazłam zdjęcia przedstawiające opłakany stan ulicy Dębowej w naszej miejscowości. Do kolekcji przesyłam Panu zdjęcia ulicy Polnej po wiosennych roztopach. Droga jest prawie nieprzejezdna, w niektórych miejscach nie można odróżnić gdzie jest droga, a gdzie pole.Wczoraj utknęłam samochodem w błocie, potrzebna była pomoc innych osób, aby wyciągnąć auto. Dróg w takim stanie jest na pewno dużo więcej w Łagiewnikach Wielkich. Takimi drogami dojeżdzają ludzie do swoich domów w XXI wieku! Proszę o poruszenie tego tematu."
Wiadomość od mieszkańca Łagiewnik Wielkich otrzymana w dniu 19 marca br.
Zdjęcia dróg w Łagiewnikach Wielkich - kliknij "Czytaj całość"

Czytaj więcej: Stan dróg w Łagiewnikach Wlk.

Skarga na bezczynność Wójta

Na ostatniej sesji Radni odrzucili skargę na bezczynność Wójta dotyczacą utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Pawonków. Poniżej dokumenty związane ze sprawą:

Prośba o podjęcie działań - 15.06.2009

Odpowiedź w sprawie kubłów na posesjach

Ponowna prośba o podjęcie działań - 09.11.2009

W wyniku braku odpowiedzi na powyższe pisma wystosowano skargę na bezczynność Wójta:

Skarga na bezczynność Wójta - 10.01.2010

Odpowiedź Rady Gminy dotycząca skargi - 28.01.2010

Treść uzasadnienia odrzucenia skargi prawie w całości mija się z tematem, którego ona dotyczy.

Odnośnie ustawienia koszy z pieniędzy sołeckich załączamy pismo z dnia 1.10.2009 z prośbą o ustawienia pojemnika na śmieci przy remizie OSP opłacanego z funduszu sołeckiego. Niestety na pismo nie otrzymalismy odpowiedzi, kubła również nie ustawiono, Umowę może podpisać tylko i wyłącznie Urząd Gminy, który jest właścicielem obiektu oraz dysponuje pieniędzmi z funduszy sołeckich - pismo.

Rozpatrzeniem skargi zajmowała się Komisja Czystości i Porządku, której przewodniczy Pan K. Szwed.

Skarga została odrzucona jednogłośnie, czyli również przez tych radnych, którzy wcześniej zdecydowanie byli za wprowadzeniem kar za brak pojemnika na odpady na posesji. Poniżej odpis z protokołu z sesji w dniu 29 kwietnia 2009r. podczas której Radni uchwalali nowy Regulamin Utrzymania Porządku i Czystości na terenie Gminy Pawonków:

(...) Ad pkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie utrzymania porządku i czystości obowiązującego na terenie Gminy Pawonków.
Kierownik ds. inwestycji
poinformował, że zmiany do regulaminu zostały omówione na posiedzeniu komisji w dniu 24 kwietnia 2009r. Zgodnie z procedurą wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Lublińcu o opinię. Kierownik odczytał powyższą opinię (NEGATYWN¡, przyp. red.). Kierownik dodał, że Rada może zgodzić się z opinią Sanepidu bądź nie. Opinia ta jest opinią niewiążącą. Pan L. Matyja poinformował, że jest firma, która  zajmuje  się zbieraniem  odpadów elektronicznych raz w miesiącu. W związku z czym jest  możliwość segregacji (...)
(...)Radny M. Mańka zaznaczył, że na posiedzeniu komisji  Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  wnioskowała o szczegółowe, jasne i czytelne zapisanie sankcji karnych w stosunku do osób nie przestrzegających przepisów. Radny wnioskuje również o stworzenie taryfikatora kar.

Czytaj więcej: Skarga na bezczynność Wójta

Sesja Rady Gminy Pawonków

W dniu 28 stycznia 2010r  / czwartek / o godz.o 15:00 w sali Urzędu Gminy w Pawonkowie odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Pawonków.

Uchwały Rady Gminy - http://bip.pawonkow.pl/wiadomosci/lista/14/uchwaly_rady

Projekty uchwał nie pojawiły się na stronie internetowej Gminy nawet w dniu sesji Rady - ignorowanie mieszkańców, cenzura informacji?  Skarga na działalność Wójta Gminy nie nadaje się do publikacji?  Poinformowanie mieszkańców o podejmowanych działaniach umożiwiających budowę wiatraków mogłoby zaszkodzić?

Chyba to drugie skoro po pytaniu o konsultacje społeczne odnośnie budowy elektrownii wiatrowych Wójt wpadł w furię ...

Poza tym protokoły z sesji są cenzurowane. Protokoł z sesji z dnia 22 grudnia 2009r. nie zawiera wielu wypowiedzi "niewygodnych" dla Wójta.

Czytaj więcej: Sesja Rady Gminy Pawonków

Nowe wynagrodzenie Wójta

Podczas ostatniej sesji Rada Gminy uchwaliła nowe wynagrodzenie Wójta Gminy Pawonków. Pracownicy UG poinformowali Radnych, że nowe wynagrodzenie jest wyższe od poprzedniego o ok. 10% i będzie wynosiło zgodnie z zapisami nowej uchwały 8400 złotych. W poprzedniej uchwale przyjętej przez Radę Gminy w dniu 1 sierpnia 2008 zapisano, że zarobki Wójta od dnia 1 stycznia 2008 wynoszą 8780 złotych. Z tego wynika, że na podwyżce Wójt stracił 370 złotych...? 

Uchwała o ustaleniu wynagrodzenia Wójta Gminy Pawonków z 1 sierpnia 2008 roku

Uchwała o ustaleniu wynagrodzenia Wójta Gminy Pawonków z 22 grudnia 2009 roku

Źródło: http://bip.pawonkow.pl/wiadomosci/lista/14/uchwaly_rady