Urząd Gminy i Rada Gminy

Sesja Rady Gminy Pawonków

W dniu 29 kwietnia 2009 roku /środa/ o godz. 15.00 w Sali Urzędu Gminy w Pawonkowie odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Pawonków. Na sesji była rozpatrywana skarga na Wójta Gminy Pawonków w sprawie budowy studni na Grabinie, przesłana do Rady Gminy z Urzędu Wojewódzkiego. Wszyscy radni obecni na sesji (11), bez słowa dyskusji, zagłosowali zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej za odrzuceniem skargi.

Część mieszkańców Grabiny ciągle czeka na uzbrojenie studni i zakończenie budów.

Poniżej treśc pisma do Wojewody (skarga) oraz treść przygotowanej uchwały w sprawie skargi:

Pismo do Wojewody

Protokół z Komisji Rewizyjnej

Uchwała Rady Gminy w sprawie skargi wraz z uzasadnieniem

Pozostałe projekty uchwał RG można znależć na stronie

http://bip.pawonkow.pl/wiadomosci/lista/60/projekty_uchwal_rady

Regulamin utrzymania czystości w gminie Pawonków 

Informacje z posiedzenia RG:

Czytaj więcej: Sesja Rady Gminy Pawonków

Artykuł w Dzienniku Zachodnim

W piątkowym lublinieckim dodatku Dziennika Zachodniego ukazał się artykuł na temat remontu naszej sali przy remizie OSP.

Artykuł można przeczytać klikając na link: Artykuł

Cenzuro wróć? Naród ciemny - Naród posłuszny?

Informator Łagiewnicki nr 30/2009, 8.11.2009

10 listopada br., po telefonie Wójta Gminy Pawonków, Ksiądz Proboszcz naszej parafii poprosił o wstrzymanie publikowania Informatora Łagiewnickiego na drugiej stronie gazetki parafialnej. Dziękujemy Księdzu za dotychczasową pomoc w rozprowadzaniu gazetki.

Wójt zarzucił, że w Informatorze podaje się nieprawdziwe informacje. Zakładamy, że sprawa dotyczy ostatniego numeru (30/09), którego treść można znaleźć powyżej.

Poniżej załączamy skan dokumentu o nazwie "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012", przedstawiony i uchwalony na ostatniej sesji Rady Gminy. W dokumencie tym zapisana jest informacja o wydatkach na budowę wodociągu Pawonków Cegielnia w latach 2010-2011 (330 tys. zł), przebudowy oświetlenia ul. Cegielnia Pawonków w roku 2010 (30 tyś. zł.), budowu oświetlenia ul. Pietruchowe Łagiewniki Wielkie w roku 2010 (20 tys. zł).

"Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012" - zał. do Uchwały RG z dnia 4 listopada 2009. 

 

Władze naszej Gminy zamiast służyć dobru mieszkańców, próbują wprowadzać cenzurę i ograniczać dostęp do informacji, tak abyśmy nie wiedzieli jakie decyzje są podejmowane i na co przeznacza się nasze pieniądze. Metody te znane są z poprzedniego ustroju politycznego.

Nie dajmy się zastraszyć, nie dajmy sobą manipulować. Wójt i Radni pracują za nasze pieniądze i dzielą nasze pieniądze, dlatego mamy prawo wiedzieć kiedy i na co są one przeznaczane. Gmina to nie jest prywatny folwark ani prywatne przedsiębiorstwo. Praca w Samorządzie Gminnym to służba na rzecz mieszkańców Gminy, a nie realizacja prywatnych ambicji i interesów za nasze wspólne, publiczne pieniądze.

Mimo powyższych utrudnień postaramy się w miarę regularnie wydawać Informator i docierać z nim do naszych domostw.

Informacje o budowie studni i stanie dróg można znaleźć poniżej. Sołtys.

 

List otwarty do RG i UG Pawonków

Pomimo silnych argumentów i naszej obecności na sesji Rada Gminy nie poparła dalszego remontu naszej świetlicy ze środków PROW. Radni zdecydowali zgłosić do konkursu z PROW projekt budowy nowej remizy wraz z świetlicą w sołectwie Pawonków. 

 

Nasze argumenty:    

I. Zły stan techniczny świetlicy przy remizie OSP (brak zaplecza, rozpadająca się podłoga, brak sanitariatów, brak ogrzewania!!!) jest przyczyną:

Czytaj więcej: List otwarty do RG i UG Pawonków