Nowa łazienka w remizie OSP

Remiza strażacka OSP Łagiewniki Wielkie wzbogaciła się o łazienkę wraz z ubikacją. Na koniec 2008 roku fundusz Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczył 5 tys. złotych na potrzeby inwestycyjne jednostki OSP w Łagiewnikach Wielkich. Za otrzymane pieniądze zakupiono materiał budowlany potrzebny do wykonania łazienki wraz z ubikacją. Prace budowlane zostały wykonane nieodpłatnie przez strażaków i członków OSP Łagieniki Wielkie (ponad 200 godz. roboczych), z wyjątkiem instalacji elektrycznej, która została wykonana przez wykwalifikowanego elektryka i zapłacona ze środków UG Pawonków (1200 zł).

Należy szczerze podziękować strażakom i członkom OSP Łagiewniki Wielkie za włożony trud i wysiłek.

OSP Łagiewniki Wielkie jest bardzo dobrą jednostką pożarniczą włączoną w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.

Zestawienie wykonanych robót.