Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny w  miejscowościach: Draliny, Gwoździany, Kośmidry, Lipie Śląskie, Lisowice, Łagiewniki Wielkie, Pawonków, Skrzydłowice, Solarnia w gminie Pawonków. 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu.
Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Pawonków w terminie do dnia 15 kwietnia 2013r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny w  miejscowościach: Draliny, Gwoździany, Kośmidry, Lipie Śląskie, Lisowice, Łagiewniki Wielkie, Pawonków, Skrzydłowice, Solarnia w gminie Pawonków. 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu.
Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Pawonków w terminie do dnia 15 kwietnia 2013r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Dach na SP w Lisowicach

Na jesieni ubiegłego roku został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę dachu Szkoły Podstawowej w Lisowicach. Koszt przebudowy zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą to 295 504,28 złotych. Prace budowlane trwają, postępy można zobaczyć na stronie www.lisowice.com (galeria zdjęć).
Poprzedni remont dachu tej szkoły został zakończony w czerwcu 2004 roku (termomodernizacja). Zgodnie z umową podpisaną z Wykonawcą gwarancja na te roboty wynosiła 72 miesiące, czyli do czerwca 2010 roku. Remont ten kosztował 159 967,74 złote. Dach na szkole przeciekał przynajmniej od połowy 2008 roku. Pracownicy Urzędu Gminy nie egzekwowali warunków gwarancji zapisanej w umowie.

(więcej…)

Skarga na bezczynność Wójta Gminy

W dniu 24 marca br. do Rady Gminy została skierowana skarga na:

1. bezczynność Wójta Gminy w zakresie nie udzielania odpowiedzi na pisma skierowane do Urzędu Gmiy przez mieszkańców

2. przedstawienie przez pracowników Urzędu Gminy nieprawdziwych danych członkom komisji oraz mieszkańcom obecnym podczas komisji Ładu i Porządku Publicznego oraz Komisji Rolnictwa i Żywoności Rady Gminy w dniu 2 września 2010 roku.

Treść skargi, Protokół z Komisji, Pismo mieszkańców

Skarga będzie rozpatrywana przez Radę Gminy na sesji w dniu 24 maja br.

Artykuł dotyczący dotyczący sposobu składania i rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie z przepisami prawa.