DROGI GMINNE – zestawienie

DROGI GMINNE – zestawienie

Poniżej wykres przedstawiający procentową ilość dróg utwardzonych i nieutwardzonych w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. Wykres został sporządzony na podstawie pism wójta gminy Pawonków z marca 2009 roku oraz lutego br.

Mamy 100% więcej utwardzonych dróg, niestety dalej jesteśmy na ostatnim miejscu:( Według budżetu na 2011 r.  żadna droga nie będzie u nas budowana 🙁

Drogi gminne – zestawienie III 2009 r. 

Drogi gminne – zestawienie II  2011 r.

Image

Ulica Szkolna – odwodnienie

Ulica Szkolna – odwodnienie

ImageNa ul. Szkolnej zostanie wykonane odwodnienie drogi. Przed budową drogi asfaltowej droga nie miała żadnego odwodnienia. W ubiegłym roku, w trakcie prac wykopano rów wzdłuż drogi. Obecnie pzywieziono rury betonowe, którymi woda będzie odpływać z rowu przy drodze do rowu melioracyjnego. Dziękujemy Urzędowi Gminy za przygotowanie i zlecenie robót.

(więcej…)

Stan dróg w Łagiewnikach Wlk.

Stan dróg w Łagiewnikach Wlk.

Image"Dzień Dobry Panie Sołtysie,
na stronie internetowej znalazłam zdjęcia przedstawiające opłakany stan ulicy Dębowej w naszej miejscowości. Do kolekcji przesyłam Panu zdjęcia ulicy Polnej po wiosennych roztopach. Droga jest prawie nieprzejezdna, w niektórych miejscach nie można odróżnić gdzie jest droga, a gdzie pole.Wczoraj utknęłam samochodem w błocie, potrzebna była pomoc innych osób, aby wyciągnąć auto. Dróg w takim stanie jest na pewno dużo więcej w Łagiewnikach Wielkich. Takimi drogami dojeżdzają ludzie do swoich domów w XXI wieku! Proszę o poruszenie tego tematu."
Wiadomość od mieszkańca Łagiewnik Wielkich otrzymana w dniu 19 marca br.
Zdjęcia dróg w Łagiewnikach Wielkich – kliknij "Czytaj całość"

(więcej…)

Skarga na bezczynność Wójta

Na ostatniej sesji Radni odrzucili skargę na bezczynność Wójta dotyczacą utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Pawonków. Poniżej dokumenty związane ze sprawą:

Prośba o podjęcie działań – 15.06.2009

Odpowiedź w sprawie kubłów na posesjach

Ponowna prośba o podjęcie działań – 09.11.2009

W wyniku braku odpowiedzi na powyższe pisma wystosowano skargę na bezczynność Wójta:

Skarga na bezczynność Wójta – 10.01.2010

Odpowiedź Rady Gminy dotycząca skargi – 28.01.2010

Treść uzasadnienia odrzucenia skargi prawie w całości mija się z tematem, którego ona dotyczy.

Odnośnie ustawienia koszy z pieniędzy sołeckich załączamy pismo z dnia 1.10.2009 z prośbą o ustawienia pojemnika na śmieci przy remizie OSP opłacanego z funduszu sołeckiego. Niestety na pismo nie otrzymalismy odpowiedzi, kubła również nie ustawiono, Umowę może podpisać tylko i wyłącznie Urząd Gminy, który jest właścicielem obiektu oraz dysponuje pieniędzmi z funduszy sołeckich – pismo.

Rozpatrzeniem skargi zajmowała się Komisja Czystości i Porządku, której przewodniczy Pan K. Szwed.

Skarga została odrzucona jednogłośnie, czyli również przez tych radnych, którzy wcześniej zdecydowanie byli za wprowadzeniem kar za brak pojemnika na odpady na posesji. Poniżej odpis z protokołu z sesji w dniu 29 kwietnia 2009r. podczas której Radni uchwalali nowy Regulamin Utrzymania Porządku i Czystości na terenie Gminy Pawonków:

(…) Ad pkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie utrzymania porządku i czystości obowiązującego na terenie Gminy Pawonków.
Kierownik ds. inwestycji
poinformował, że zmiany do regulaminu zostały omówione na posiedzeniu komisji w dniu 24 kwietnia 2009r. Zgodnie z procedurą wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Lublińcu o opinię. Kierownik odczytał powyższą opinię (NEGATYWN¡, przyp. red.). Kierownik dodał, że Rada może zgodzić się z opinią Sanepidu bądź nie. Opinia ta jest opinią niewiążącą. Pan L. Matyja poinformował, że jest firma, która  zajmuje  się zbieraniem  odpadów elektronicznych raz w miesiącu. W związku z czym jest  możliwość segregacji (…)
(…)Radny M. Mańka zaznaczył, że na posiedzeniu komisji  Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  wnioskowała o szczegółowe, jasne i czytelne zapisanie sankcji karnych w stosunku do osób nie przestrzegających przepisów. Radny wnioskuje również o stworzenie taryfikatora kar.

(więcej…)

Sesja Rady Gminy Pawonków

W dniu 28 stycznia 2010r  / czwartek / o godz.o 15:00 w sali Urzędu Gminy w Pawonkowie odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Pawonków.

Uchwały Rady Gminy – http://bip.pawonkow.pl/wiadomosci/lista/14/uchwaly_rady

Projekty uchwał nie pojawiły się na stronie internetowej Gminy nawet w dniu sesji Rady – ignorowanie mieszkańców, cenzura informacji?  Skarga na działalność Wójta Gminy nie nadaje się do publikacji?  Poinformowanie mieszkańców o podejmowanych działaniach umożiwiających budowę wiatraków mogłoby zaszkodzić?

Chyba to drugie skoro po pytaniu o konsultacje społeczne odnośnie budowy elektrownii wiatrowych Wójt wpadł w furię …

Poza tym protokoły z sesji są cenzurowane. Protokoł z sesji z dnia 22 grudnia 2009r. nie zawiera wielu wypowiedzi "niewygodnych" dla Wójta.

(więcej…)

Nowe wynagrodzenie Wójta

Podczas ostatniej sesji Rada Gminy uchwaliła nowe wynagrodzenie Wójta Gminy Pawonków. Pracownicy UG poinformowali Radnych, że nowe wynagrodzenie jest wyższe od poprzedniego o ok. 10% i będzie wynosiło zgodnie z zapisami nowej uchwały 8400 złotych. W poprzedniej uchwale przyjętej przez Radę Gminy w dniu 1 sierpnia 2008 zapisano, że zarobki Wójta od dnia 1 stycznia 2008 wynoszą 8780 złotych. Z tego wynika, że na podwyżce Wójt stracił 370 złotych…? 

Uchwała o ustaleniu wynagrodzenia Wójta Gminy Pawonków z 1 sierpnia 2008 roku

Uchwała o ustaleniu wynagrodzenia Wójta Gminy Pawonków z 22 grudnia 2009 roku

Źródło: http://bip.pawonkow.pl/wiadomosci/lista/14/uchwaly_rady