Zasoby przyrodnicze

Analizując zasoby naszej wsi można stwierdzić, że największe znaczenie ma rolniczy charakter oraz środowisko przyrodnicze miejscowości. Wokół Łagiewnik Wielkich znajduję się wiele terenów zalesionych, bogatych w grzyby i owoce leśne. Zamieszkuje je również wiele gatunków dzikich zwierząt na co dzień widocznych na polach i w lasach.

(więcej…)

Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura społeczna

W zakresie dziedzictwa kulturowego należy wymienić dworek wraz z przyległymi zabudowaniami i parkiem będący własnością prywatną. Cały kompleks jest obiektem zabytkowym i podlega nadzorowi konserwatora zabytków.
 Po za tym na terenie miejscowości znajdują się przydrożne krzyże i kapliczki:

(więcej…)