Zebranie wiejskie

W dniu 27 września br. odbyło się zebranie wiejskie podczas którego podjęto następujące uchwały:
– uchwała o wprowadzeniu zmian w funduszu sołeckim na rok 2017
– uchwała o zagospodarowaniu funduszu sołeckiego na rok 2018
– uchwała odnośnie wniosków do budżetu Gminy Pawonków na rok 2018

Dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w spotkaniu za przybycie.
Te 400 zł. do wyjaśnienia to dotacja na organizację dożynek powiatowych.

W załączeniu kopie dokumentów przekazanych do Urzędu Gminy. W razie pytań proszę o kontakt.

Wnioski przekazane do Urzędu Gminy.

Z pozdrowieniami
Krzysztof Kleta
Sołtys

Dożynki 2017

Jutro (poniedziałek, 4.09) o godz. 20:00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie w sprawie tegorocznych dożynek, które odbędą się w dniu 24 września. Zapraszam do udziału w zebraniu wszystkich mieszkańców dzielnicy Wsi-Centrum organizatorów tegorocznych dożynek. Sołtys.

Kontrola hydrantów w Gminie Pawonków

Kontrola hydrantów w Gminie Pawonków

We wrześniu i październiku ubiegłego roku (2016) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu przeprowadziła kontrolę poprawności działania sieci przeciwpożarowej na terenie Gminy Pawonków.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:
– hydranty nie posiadają oznakowania zgodnego z Polską Normą
– pomiędzy hydrantami nie została zachowana odległość 150 metrów
– nie przedstawiono protokołów potwierdzających przeprowadzenie przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej wykonania pomiarów wydajności i ciśnienia instalacji przeciwpożarowej.

Na podstawie w/w nieprawidłowości Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Lublińcu wydał Decyzje Administracyjne nakazujące Urzędowi Gminy w Pawonkowie dokonać przeglądów i konserwacji hydrantów na terenie Gminy Pawonków w terminie do 30 czerwca 2017r.

Mieszkańcy i radni Gminy Pawonków przynajmniej od 8-miu lat proszą Urząd Gminy o naprawy i przegląd hydrantów.

Prezesem Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej jest wójt Henryk Swoboda.