Nowy skład Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Łagiewniki Wielkien wybrany na kadencję 2012-201:

Krystyna Klimza – prezes Zarządu

Henryk Skubała – v-ce prezes Zarządu

Karol ćwielong – sekretarz

Krzysztof Kleta – skarbnik

Mariola Witt – członek Zarządu

Joanna Wons-Kleta – członek Zarządu

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Łagiewniki Wielkie w kadencji (2008-2011):

Krystyna Klimza – prezes Zarządu

Beata Ulfik – v-ce prezes Zarządu

Marcin Kłyś – sekretarz

Krzysztof Kleta – skarbnik

Łukasz Grabiński – członek Zarządu