W dniu 24 marca br. do Rady Gminy została skierowana skarga na:

1. bezczynność Wójta Gminy w zakresie nie udzielania odpowiedzi na pisma skierowane do Urzędu Gmiy przez mieszkańców

2. przedstawienie przez pracowników Urzędu Gminy nieprawdziwych danych członkom komisji oraz mieszkańcom obecnym podczas komisji Ładu i Porządku Publicznego oraz Komisji Rolnictwa i Żywoności Rady Gminy w dniu 2 września 2010 roku.

Treść skargi, Protokół z Komisji, Pismo mieszkańców

Skarga będzie rozpatrywana przez Radę Gminy na sesji w dniu 24 maja br.

Artykuł dotyczący dotyczący sposobu składania i rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie z przepisami prawa.