Na jesieni ubiegłego roku został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę dachu Szkoły Podstawowej w Lisowicach. Koszt przebudowy zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą to 295 504,28 złotych. Prace budowlane trwają, postępy można zobaczyć na stronie www.lisowice.com (galeria zdjęć).
Poprzedni remont dachu tej szkoły został zakończony w czerwcu 2004 roku (termomodernizacja). Zgodnie z umową podpisaną z Wykonawcą gwarancja na te roboty wynosiła 72 miesiące, czyli do czerwca 2010 roku. Remont ten kosztował 159 967,74 złote. Dach na szkole przeciekał przynajmniej od połowy 2008 roku. Pracownicy Urzędu Gminy nie egzekwowali warunków gwarancji zapisanej w umowie.

Jak wynika z protokołów z sesji Rady Gminy oraz z protokołów z posiedzenia komisji Rady Gminy radni Lisowic (p. Mańka, p. Błyszcz) wielokrotnie wnioskowali w tej sprawie do Wójta i pracowników Urzędu Gminy. W protokołach możemy wyczytać, że radny Mańka już w sierpniu 2008 wnioskował o otwarcie dachu i wykonanie ekspertyzy technicznej. Kierownik ds. inwestycji kilkukrotnie zapewniał, że ekspertyza taka zostanie wykonana. Niestety mimo tych deklaracji nigdy jej nie wykonano. Ostatecznie radni sami zlecili wykonanie badania technicznego, jednak dokument ten został uznany przez Urząd Gminy jako nieważny. W sesjach Rady Gminy brał udział również Wójt więc był o sprawie poinformowany.
Z protokołu z posiedzenia komisji rewizyjnej z dnia 15 kwietnia br. wynika, że ani Wójt, ani inni pracownicy Urzędu Gminy nie prowadzili żadnej korespondencji pisemnej z Wykonawcą w przedmiotowej sprawie. Wydaje się, że Urząd Gminy zamiast egzekwować naprawę gwarancyjną zapisaną w umowie czekał do czasu wygaśnięcia gwarancji, aby móc rozpisać kolejny przetarg za 300 tysięcy złotych. Być może sprawę powinien zbadać prokurator.

Informacje z UG odnośnie przebudowy dachu – pismo z dnia 18.01.2011

Zapytanie o udzielenie informacji – pismo z dnia 22.02.2011

Informacje z UG odnośnie przebudowy dachu – pismo z dnia 04.03.2011, strona II,

Wypisy z protokołów z sesji i komisji Rady Gminy