SKład Komisji Rewizyjnej wybranej na kadencję 2012-2015:

Piotr Poloczek – przewodniczący Komisji

Aniela Atłas – członek Komisji

Mirosław Zieliński – członek Komisji

 

SKład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2008-2011:

Krystian Wańczyk – przewodniczący Komisji

Piotr Poloczek – członek Zarządu

Henryk Skubała – członek Zarządu