OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny w  miejscowościach: Draliny, Gwoździany, Kośmidry, Lipie Śląskie, Lisowice, Łagiewniki Wielkie, Pawonków, Skrzydłowice, Solarnia w gminie Pawonków. 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu.
Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Pawonków w terminie do dnia 15 kwietnia 2013r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.