W dniu 27 września br. odbyło się zebranie wiejskie podczas którego podjęto następujące uchwały:
– uchwała o wprowadzeniu zmian w funduszu sołeckim na rok 2017
– uchwała o zagospodarowaniu funduszu sołeckiego na rok 2018
– uchwała odnośnie wniosków do budżetu Gminy Pawonków na rok 2018

Dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w spotkaniu za przybycie.
Te 400 zł. do wyjaśnienia to dotacja na organizację dożynek powiatowych.

W załączeniu kopie dokumentów przekazanych do Urzędu Gminy. W razie pytań proszę o kontakt.

Wnioski przekazane do Urzędu Gminy.

Z pozdrowieniami
Krzysztof Kleta
Sołtys