W załączeniu przesyłam odpowiedź z Urzędu Gminy na wnioski mieszkańców.

Wnioski mieszkańcówodpowiedź z UG.

W razie pytań proszę o kontakt.

Krzysztof Kleta

Sołtys,

tel. 502 495 289