Szanowni Mieszkańcy,

w załączeniu oświadczenie RSP Pawonków skierowane do UG w Pawonkowie odnośnie przerw w dostawach wody.

Obecne ujęcie w Kośmidrach od wielu już lat nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania na wodę na potrzeby socjalno-bytowe, jak również na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

W budżecie Gminy Pawonków na rok 2017 było zabezpieczone 200 tyś złotych na przyłączenie Łagiewnik Wielkich do sieci wodociągowej z Gminy Ciasna. Niestety Urząd Gminy w Pawonkowie nie przeprowadził tej inwestycji pomimo dostępnych środków.. W budżecie na rok 2018 również taka kwota jest zapisana na wykonanie tego zadania.

W razie braku wody prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za dostawy wody w Gminie Pawonków:
pan Henryk Swoboda – Wójt Gminy Pawonków – tel. 605 858 583,
pan Leszek Matyja – Kierownik ds Inwestycji – tel. 603 838 283,

W razie szkód spowodowanych pożarem i brakiem hydrantów i wody w hydrantach należy również kontaktować się z wyżej wymienionymi osobami.

Sołtys.

Oświadczenie w plikach jpeg: Strona 1, Strona 2, Strona 3