Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców Łagiewnik Wielkich na zebranie wiejskie w piątek 14 września br. o godz. 19:00 do świetlicy.
Program spotkania:
– zmiany w funduszu sołeckim na rok 2018
– podział funduszu sołeckiego na rok 2019
– sprawy inne

W załączeniu pismo z UG odnośnie funduszu sołeckiego na rok 2019 – pismo. Zestawienie wydatków z funduszu sołeckiego na rok 2018 do dnia 17 sierpnia br. – zestawienie.

Pozdrawiam

Krzysztof Kleta

Sołtys