Pierwsza wzmianka o Łagiewnikach Wielkich pochodzi z 1305 r. i znajduje się w księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego. W 1679 r. powstał w Łagiewnikach Wielkich pierwszy drewniany kościół, który spłonął w 1961 r. W jego miejsce wybudowano w latach 1968-69 nowy obiekt sakralny, o nowoczesnej architekturze. Kościół poświęcono 19 października 1969 r. 18 grudnia 1977 r. erygowano w Łagiewnikach Wielkich samodzielną parafię. Do czasu erygowania parafii Łagiewniki Wielkie należały do parafii Lubecko.

 

Poprzedni księża:

ks. Arnold Ochmanowicz  

rektor (1971 – 1978)
ks. Arnold Ochmanowicz   proboszcz (1978 – 2001)
ks. Stanisław Wierny   proboszcz (2001 – 2003)
ks. Piotr Adamski   proboszcz (2003-09-01 – 2003-11-30)